Overstappen

Leerdoelen en competenties

De kinderopvang moet bijdragen aan een gezonde en goede ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving.
In de wet kinderopvang staan daarom 4 opvoedingsdoelen die geformuleerd werden door professor J.M.A. Riksen-Walraven. Die opvoedingsdoelen gelden voor alle kinderen van 0 t/m 12 jaar:

Wat de kinderen aangeboden moeten krijgen is:

 • een gevoel van -emotionele- veiligheid;
 • gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie (vaardigheid);
 • gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie;
 • de kans om zich waarden en normen, de ‘cultuur’ van een samenleving, eigen te maken.

Het is natuurlijk de kunst om deze pedagogische doelen te vertalen naar de bezigheden van elke dag.

In de kinderopvang doe je dat met behulp van verschillende pedagogische middelen:

 • de leidster-kind interactie;
 • de fysieke omgeving;
 • de groep;
 • het activiteitenaanbod;
 • het spelmateriaal.

PIPPO als pedagogisch middel
De makers van het tijdschrift PIPPO worden al jarenlang geadviseerd en ondersteund door een groep deskundigen op het gebied van ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Dat valt misschien niet onmiddellijk op, en dat is ook de bedoeling.
De pedagogische kwaliteit van PIPPO zit bewust en aantrekkelijk verpakt in:

 • vertel- en voorleesverhalen die aansluiten bij wat kinderen al kennen en nieuw willen leren;
 • vaste en daardoor veilige vriendjes die elk nummer terugkomen;
 • veelzijdige illustraties die het leren kijken stimuleren;
 • activiteiten die interactie uitlokken tussen leidster en kind en kinderen onderling.

Hulpmiddel voor leidsters
In de kinderopvang wordt vaak gewerkt met thema’s. Ook PIPPO heeft elk nummer een thema dat voor zowel voor dreumesen als peuters wordt aangeboden en waarin diverse pedagogische doelen verweven zijn. Met PIPPO in de groep komen pedagogische doelen vanzelf aan de orde.