Wat te doen bij verdriet om (groot of klein) verlies?

Rouw is een breed begrip. Er kan sprake zijn van rouw bij het zoekraken van een knuffel, bij het uitzwaaien van een vriendje die naar de andere kant van de wereld verhuist, of bij het missen van een weggelopen poes. In al die gevallen is er verdriet om een verlies. Lies heeft er dagelijks mee te maken in haar praktijk. ‘Kinderen van nul tot drie kunnen zich nog niet verbaal uiten. Ze reageren op een verlies met ziekteverschijnselen, huilen, slecht slapen of opnieuw in de broek plassen. Al die reacties zijn normaal, en zouden na verloop van tijd vanzelf moeten overgaan.’

Maar soms gebeurt dat niet en dat is frustrerend, ook voor ouders en verzorgers. ‘Volwassenen hebben vaak de neiging om kinderen af te schermen voor een verlies. Maar het is juist belangrijk om hen in het rouwproces te betrekken,’ aldus Lies. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want zoveel kinderen als er zijn, zoveel manieren zijn er om met een verlies om te gaan. In DoodGewoon geeft Lies praktische tips over hoe je een kind het beste kunt bijstaan. ‘De truc is om aansluiting te vinden bij de leeftijd en de leefwereld van het kind, en om van daaruit aan herstel te werken.’

Kleine kinderen hebben het meeste baat bij een creatieve, speelse of verhalende aanpak. In hun spel laten kinderen zien wat hen bezighoudt, en hoe ze reageren. Dit geldt ook bij een verlies. ‘Een meisje van drie dat haar mama verloor door een ziekte ging in mijn praktijk het verhaal naspelen met haar poppen. Ze liet zien hoe boos ze was op de dokters, en hoe bang ze was om naar het ziekenhuis te gaan,’ zegt Lies. ‘In zo’n geval kun je het beste in die fantasiewereld stappen. Zo kun je al spelend laten zien dat dokters ook veel mensen genezen en dat ziekenhuizen heel belangrijk zijn.’

Wat misschien nog wel de beste tip is, en ook een open deur, is dat je het verdriet van een kind kunt verzachten met een veelheid aan geborgenheid en rust. Liefde, warmte en veiligheid als pleister op de ziel.

Lies Scaut begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen bij de verwerking van rouw, trauma en scheiding. Zij werkt samen met haar man, traumapsycholoog Erik de Soir, vanuit praktijk De Weg Wijzer. Zie www.dewegwijzer.be. Je vind hier ook meer informatie over het boek DoodGewoon.